posted by O GarcíaMarO García on 5


GALIZA NON SE VENDE!

 

O día 15 de Febreiro saímos a rúa pola defensa da terra e do territorio. Porke vemos perfectamente como a clase política deste país goberna para o grande capital e non manda obedecendo as xustas demandas, dos veciños e veciñas das aldeas, das vilas e dos barrios.

A outra democracia, a directa, a real, a de base, a participativa, está akí e agora, exercémola en cada momento das nosas vidas, en cada asemblea, en cada loita. A súa suposta democracia exclúenos, non nos toma en conta, levan adiante os seus plans de negocio e privatización neoliberais sen miramentos. Ninguén pode mandar en nós nin impoñernos os seus sucios negocios pola forza, para explotarnos, desaloxándonos e desarraigándonos, desprezándonos, reprimíndonos.

Agora e o momento de comezar a construír autonomamente en movemento “outra cousa” porke sen territorio non hai vida, non hai nada. Tamén e o momento de destruír, destruír este sistema ke non nos vale, ke nos humilla, destruír-construíndo. Por iso keremos “outra cousa” mellor, ke é nada mais nin nada menos ke un arco da vella de moitas cores, de tódalas cores. Iso e o ke keremos.

Nós como Fuga Em Rede desde as nosas loitas locais fomos a coñecer aos outros nosoutros, nesta páxina web difúndense a diario outras loitas globais anticapitalistas, para ke nos coñezamos entre nós, os todos e as todas ke somos. Seguimos neso, en Galiza e cos nosos irmáns e as nosas irmás de diferentes cores de polo mundo todo.

Pola defensa do territorio, con dignidade, abaixo e a eskerda.

Goberne ken goberne: Galiza Non Se Vende!!

Fuga Em Rede.

11 de Febreiro de 2009.


Os comentarios están pechados.

Theme Design by Deeogee. Key West Kayaking Sedona Scenic Drives South Beach Galleries