posted by O GarcíaMaiO García on 27

Somos
PEDRAS
masticadas
baixo o cemento.

O García. Rúa de San Pedro-Compostela. Agosto 2010.

Os comentarios están pechados.

Theme Design by Deeogee. Key West Kayaking Sedona Scenic Drives South Beach Galleries